Hur olika röstas det inom riksdagspartierna?

Såhär i valtider pratas det mycket om vad olika partier vill och hur partierna skiljer sig från varandra. Skillnaderna inom partierna lämnas mindre plats, men jag tycker ändå det är en intressant fråga.

Genom att titta på voteringsstatistik från riksdagen går det att få en uppfattning om hur samstämmiga partierna är.

Så här många procent av riksdagspartiernas ledamöter har någon gång under mandatperioden röstat emot partilinjen.

Vänsterpartiet 95 %
Miljöpartiet 94 %
Socialdemokraterna 92 %
Sverigedemokraterna 84 %
Kristdemokraterna 73 %
Folkpartiet 60 %
Centerpartiet 59 %
Moderaterna 40 %

Det är stor skillnad bland partierna och det verkar onekligen som så att de rödgröna ledamöterna oftare än alliansledamöterna går emot partiströmmen.

Statistiken ovan berättar bara hur många procent av ledamöterna som någon gång röstat annorlunda än majoriteten av partiet. Den säger dock inget om hur ofta de enskilda ledamöterna gjort det. Ett annat sätt att titta på statistiken är att undersöka hur många procent av rösterna inom respektive parti som varit emot partilinjen.

Miljöpartiet 0,86 %
Vänsterpartiet 0,54 %
Socialdemokraterna 0,30 %
Sverigedemokraterna 0,22 %
Kristdemokraterna 0,12 %
Centerpartiet 0,09 %
Folkpartiet 0,09 %
Moderaterna 0,05 %

Den här tabellen ser något annorlunda ut från den förra, men i det stora hela ser mönstret lika ut. Vad som sedan är bra eller dåligt är dock en annan fråga.

Källa: Sveriges riksdag

Underlaget till den här sammanställningen kommer från riksdagens öppna data gällande huvudvoteringar. Ett fåtal omröstningar saknas i den datan och en av de som fanns med har tagits bort då den ej innehöll alla 349 värden. Av övriga voteringar har alla getts samma vikt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *