Vilka partier samarbetar mest i motioner?

Motioner till riksdagen behöver inte vara från enskilda partier utan flera partier kan lämna in gemensamma motioner. Görs det ofta? Vilka samarbetar mest? Är det till och med några som samarbetar över blockgränsen? En sammanställning av avsändarna för de motioner som lämnats in under senaste mandatperioden kan förhoppningsvis ge svar.

Motioner från enskilda partier är absolut vanligast. Den typen av motioner står för över 99 % av alla motioner.

S 5001 st
M 3211 st
SD 1281 st
MP 1199 st
KD 1118 st
FP 950 st
V 722 st
C 700 st
(partilösa) 2 st

De partilösa motionerna kommer från William Petzäll, som lämnade SD och under en period var så kallad politisk vilde.

Den näst vanligaste typen av motion är den som kommer från något av ”blocken”.

MP, S, V 38 st
C, FP, KD, M 21 st

Det förekommer dock relativt ofta att motioner även lämnas in av delar av respektive block utan att hela blocken är med.

MP, V 21 st
S, V 2 st
MP, S 1 st
C, M 10 st
C, FP 6 st
FP, M 5 st
C, KD 4 st
KD, M 3 st
FP, KD 3 st
C, FP, KD 3 st
FP, KD, M 1 st

Slutligen kommer vi till motionerna som överskrider blockgränsen. Dessa är väldigt få, totalt bara 0,06 %.

C, FP, KD, MP 3 st
C, FP, MP 3 st
FP, MP 1 st
FP, S 1 st

Trots att det är väldigt få motioner som skrivs över blockgränsen visar en närmare kontroll att det dessutom i flera fall är samma fråga som återkommit flera år. Följande motioner har lämnats in av respektive partikombination.

C, FP, KD, MP Stärkt nordiskt samarbete (2012/13)
En gränslös nordisk sjukvård (2013/14)
Stärk det nordiska samarbetet (2013/14)
C, FP, MP Rökfri arbetsplats (2010/11)
Självbestämmande vid livets slut (2011/12)
Självbestämmande vid livets slut (2012/13)
FP, MP Självbestämmande vid livets slut (2013/14)
FP, S Namnändring av Arlanda till Raoul Wallenberg Airport (2013/14)

Sammanfattningsvis går det att konstatera att SD är det enda parti som aldrig har lämnat in en motion tillsammans med ett annat parti. Vidare har M och V enbart motionerat tillsammans med samma block, men aldrig över blockgränsen. Övriga partier (det vill säga C, FP, KD, MP och S) har, om än i väldigt liten omfattning, någon gång under mandatperioden varit med och skrivit en motion över blockgränsen.

Källa: Sveriges riksdag

Underlaget till den här sammanställningen kommer från riksdagens öppna data gällande motioner. En motion har tagits bort då ingen avsändare fanns angiven och tycks vara en dubblett. Kvar blev 14310 motioner, vilka alla ingått i sammanställningen här.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *