Har andelen som vill förbjuda tiggeri verkligen ändrats?

Fredagen förra veckan fick jag en push-notis från TV4-appen som meddelade att en majoritet av Sveriges befolkning är för ett tiggeriförbud. Strax innan hade en socialdemokratisk minister sagt att han ”inte utesluter” ett tiggeriförbud och vill ”först utvärdera […] innan han lyfter frågan i regeringen”. En push-notis tycker jag antyder att det är något som hänt nu, helt plötsligt. Kan ett så vagt uttalande ha gjort att opinionen svängt kraftigt? Eller ändrade alla, såväl ministrar som andra, åsikt precis samtidigt?

I såna här undersökningar tillfrågas ett urval av befolkningen, vilket gör att det uppstår en viss osäkerhet. Vilket svaret blir beror helt enkelt på vilka som råkade bli utvalda för att svara på frågorna. Såvitt jag ser redovisar TV4 ingen data om denna osäkerhet.

Över lag verkar inte TV4 tolka undersökningen helt strikt. I en kommentar antyder de att det är samma sak att vilja förbjuda tiggeri som att vilka se ett slut på tiggeriet. Det är helt olika saker. Jag skulle dessutom vilja våga mig på att gissa att andelen som vill se ett slut på tiggeriet är större bland de som är emot ett tiggeriförbud än de som är för.

En klar majoritet av Sveriges befolkning vill ha ett tiggeriförbud, det visar TV4s Novus-undersökning där nästan sextio procent vill se ett slut på tiggeriet.

För att få reda på mer om osäkerheten i undersökningen sökte jag efter andra undersökningar på samma tema gjorda av samma institut. En sådan publicerades i SVT för drygt två år sedan. Här framgår att 1000 personer har svarat och jag antar därför att det är lika många de tillfrågat i den nya TV4-undersökningen.

Nu är min statistikkunskap ringrostig, men om jag fått siffrorna rätt här så borde TV4-undersökningen (givet en konfidensgrad på 0.95) ha ett konfidensintervall på 56 % till 62 %. Det betyder att det är troligt att andelen som faktiskt är emot ett tiggeriförbud ligger någonstans i det intervallet. (Det här förutsätter att urvalet är en perfekt slump av befolkningen, vilket det troligtvis inte är. Givet såna fel är intervallet troligtvis större. Men det är en annan historia.)

TV4-undersökningen, vars resultat push-notisades ut, landade alltså på mellan 56 % och 62 %. Vad visade då undersökningen som gjordes i början av 2014? Enligt den var 56 % för ett tiggeriförbud. Det finns alltså ingen statistisk säkerställd ökning av andelen av befolkningen som är för ett tiggeriförbud. Om en majoritet är för ett förbud nu var det troligtvis likadant även tidigare.

En push-notis och en nyhet behöver alltså inte betyda att så mycket egentligen ändrats. Ibland behövs det bara en höna och då får en ta de fjädrar som finns.